Zarząd Bractwa

Zarząd aktualny od 18 maja 2012:
      Andrzej Szulc                  - Prezes
      Stegmann Władysław     - v-ce Prezes
      Edwin Nowak                  - Sekretarz
      Stefan Stroński              - Skarbnik
Komisja rewizyjna:     
      Leszek Guderski     
      Kazimierz Luberski     
      Andrzej Dzierbiński
Strzelmistrz:     
      Starościak Janusz     


Zarząd od 21 marca 2004 do 18 maja 2012:
      Stroński Marian Stefan     - Prezes
      Stegmann Władysław        - vice Prezes
      Szulc Andrzej                    - Sekretarz
      Jarczyński Jerzy                - Skarbnik
Komisja rewizyjna:     
      Nowak Edwin     
      Piechocki Andrzej     
      Jabłoński Jerzy     
Strzelmistrz:     
      Starościak Janusz     


Zarząd w latach 2000-2004:
      Koźma Jerzy                   - Prezes
      Stegmann Władysław     - vice Prezes
      Szulc Andrzej                 - Sekretarz
      Jarczyński Jerzy             - Skarbnik
Komisja rewizyjna:     
      Stroński Marian Stefan     
      Piechocki Andrzej     
      Nowak Edwin     
Strzelmistrz:     
      Starościak Janusz     


 


Prezes - Andrzej Szulc Prezes - Andrzej Szulc
V-ce Prezes - Włodek Stegmann V-ce Prezes - Włodek Stegmann
Sekretarz - Edwin Nowak Sekretarz - Edwin Nowak
Skarbnik - Stefan Stroński Skarbnik - Stefan Stroński
Strzelmistrz - Janusz Starościak Strzelmistrz - Janusz Starościak
Komiska Rewizyjna - Leszek Guderski Komiska Rewizyjna - Leszek Guderski
Komisja Rewizyjna - Kaziu Luberski Komisja Rewizyjna - Kaziu Luberski
Komisja Rewizyjna - Andrzej Dzierbiński Komisja Rewizyjna - Andrzej Dzierbiński