Poczet Królów

Królowie Bractwa Strzeleckiego w Ujściu:Król Żniwny 2019 - Janusz Starościak
I Rycerz Żniwny - Włodek Stegmann
II Rycerz Żniwny  -  Edwin Nowak


Król Bracki 2019 -  Janusz Starościak
I Rycerz Bracki - Andrzej Szulc
II Rycerz Bracki  - Leszek Guderski


Król Żniwny 2018 - Leszek Guderski
I Rycerz Żniwny - Stefan Szulc
II Rycerz Żniwny  -  Edwin Nowak


Król Bracki 2018 -  Włodek Stegmann
I Rycerz Bracki - Stefan Szulc
II Rycerz Bracki  - Edwin Nowak


Król Żniwny 2017 - Edwin Nowak
I Rycerz Żniwny - Janusz Starościak
II Rycerz Żniwny  -  Włodek Stegmann


Król Bracki 2017 -  Andrzej Szulc
I Rycerz Bracki - Włodek Stegmann
II Rycerz Bracki  - Leszek Guderski


Król Żniwny 2016 - Andrzej Szulc
I Rycerz Żniwny - Edwin Nowak
II Rycerz Żniwny  -  Andrzej Dzierbiński


Król Bracki 2016 -  Janusz Starościak
I Rycerz Bracki - Włodek Stegmann
II Rycerz Bracki  - Andrzej Szulc


Król Żniwny 2015 - Kazimierz Luberski
I Rycerz Żniwny - Edwin Nowak
II Rycerz Żniwny  -  Jerzy Jabłoński


Król Bracki 2015 -  Edwin Nowak
I Rycerz Bracki - Janusz Starościak
II Rycerz Bracki  - Kazimierz Luberski


Król Żniwny 2014 - Janusz Starościak
I Rycerz Żniwny - Władysław Stegmann
II Rycerz Żniwny  -  Edwin Nowak
 
Król Bracki 2014 -  Janusz Starościak
I Rycerz Bracki - Kazimierz Luberski
II Rycerz Bracki  - Leszek Guderski


Król Żniwny 2013 - Kazimierz Luberski
I Rycerz Żniwny - Jurek Jabłoński
II Rycerz Żniwny  -  Władysław Stegmann
 
Król Bracki 2013 - Jurek Jabłoński
I Rycerz Bracki - Władysław Stegmann
II Rycerz Bracki  -  Edwin Nowak


Król Żniwny 2012 - Władysław Stegmann
I Rycerz Żniwny - Janusz Starościak
II Rycerz Żniwny  -  Edwin Nowak
 
Król Bracki 2012 - Jurek Jabłoński
I Rycerz Bracki - Władysław Stegmann
II Rycerz Bracki  -  Edwin Nowak


Król Żniwny 2011 - Andrzej Szulc
I Rycerz Żniwny - Edwin Nowak
II Rycerz Żniwny  -  Janusz Starościak
 
Król Bracki 2011 - Władysław Stegmann
I Rycerz Bracki - Andrzej Szulc
II Rycerz Bracki  -  Janusz Starościak


Król Żniwny 2010 - Edwin Nowak
I Rycerz Żniwny - Andrzej Szulc
II Rycerz Żniwny  -  Stefan Szulc
 
Król Bracki 2010
- Andrzej Szulc
I Rycerz Bracki - Roman Rożek
II Rycerz Bracki  -  Leszek Guderski


Król Żniwny 2009 - Jurek Jabłoński
I Rycerz Żniwny - Stefan Szulc
II Rycerz Żniwny  -  Leszek Luberski
 
Król Bracki 2009 - Jerzy Jarczyński
I Rycerz Bracki - Kazimierz Luberski
II Rycerz Bracki  -  Władysław Stegmann


Król Żniwny 2008 - Kazimierz Luberski
I Rycerz Żniwny - Maciej Fater  
II Rycerz Żniwny  -  Edwin Nowak
 
Król Bracki 2008 - Andrzej Szulc
I Rycerz Bracki - Stefan Stroński
II Rycerz Bracki  -  Andrzej Piechocki


Król Żniwny 2007 - Kazimierz Luberski
I Rycerz Żniwny - Władysław Stegmann  
II Rycerz Żniwny  -  Andrzej Piechocki

 

Król Bracki 2007 - Andrzej Szulc
I Rycerz Bracki - Jerzy Jabłoński
II Rycerz Bracki  -  Janusz Starościak

 


Król Żniwny 2006 - Janusz Starościak
I Rycerz Żniwny - Stefan Stroński  
II Rycerz Żniwny  -  Władysław Stegmann

Król Bracki 2006 - Roman Rożek
I Rycerz Bracki - Maciej Fater
II Rycerz Bracki  -  Edwin Nowak


Król Bracki 2005 - Ryszard Budzyński
I Rycerz Bracki - Andrzej Szulc
II Rycerz Bracki  -  Edwin Nowak
 
Król Żniwny 2005 - Andrzej Szulc
I Rycerz Żniwny - Piotr Konieczny
II Rycerz Żniwny  -  Ryszard Budzyński


Król Żniwny 2004 - Stefan Szulc
I Rycerz Żniwny - Stefan Stroński
II Rycerz Żniwny  -  Edwin Nowak
 
Król Bracki 2004 - Janusz Starościak
I Rycerz Bracki - Władysław Stegmann
II Rycerz Bracki  -  Edwin Nowak


Król Bracki 2003 - Leszek Guderski
I Rycerz Bracki - Jerzy Koźma
II Rycerz Bracki  -  Kazimierz Luberski
 
Król Żniwny 2003 - Władysław Stegmann
I Rycerz Żniwny - Kazimierz Luberski
II Rycerz Żniwny  -  Stefan Szulc


Król Żniwny 2002 - Andrzej Szulc
I Rycerz Żniwny - Andrzej Piechocki
II Rycerz Żniwny - Edwin Nowak
 
Król Bracki 2002 - Stefan Szulc
I Rycerz Bracki - Ryszard Budzyński
II Rycerz Bracki - Władysław Stegmann