Hymn

      Na melodię "Hej strzelcy wraz"
      
      Hej strzelcy wraz
      Hej, Bracia, wraz - szeregiem broń przy broni!
      A z piersi naszych żywy stanie mur;
      Jak ojców kord - tak Polskę dziś zasłoni
      Z braterskich strzelb piorunów gromki chór.
      Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
      By za Ojczyznę w święty ruszyć bój,
      Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy
      I mundur zmienić na obrońców strój.
      
      Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
      To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.
      
      Gdy w dziejów mroku życie Polski gasło,
      Krew bohaterów sączył srogi wróg,
      W bractwie strzeleckim żyło wieczne hasło:
      Hej! W broni palnej szukaj zbawczych dróg!
      I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
      Rozprysła się kajdanów twarda stal,
      Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
      Do oka broń i mierz i cel i pal!
      
      Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
      To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.


Bractwo Strzeleckie w Ujściu - Hymn Bracki  Tu klikając możesz posłuchać hymnu brackiego.