Historia Bractwa Strzeleckiego w Ujściu środa, 14 grudnia 2016

350 lat Bractwa Strzeleckiego w Ujściu

     W XII wieku Ujście było ważnym węzłem drogowym i punktem strategicznym. To też pod wpływem  przeżyć wojennych,  związanych z potopem szwedzkim w 1655 roku,  król Jan Kazimierz postanowił -  na wypadek najazdu wojsk nieprzyjacielskich w przyszłości -  przysposobić tutejsze mieszczaństwo do stawiania oporu zbrojnego.
     W tym celu przywilejem z dnia 27 IV 1662 roku król Jan Kazimierz powołał do życia w Ujściu  Bractwo Strzeleckie. Bractwo miało uczyć mieszczan obchodzenia się z bronią palną i strzelania z niej. Dlatego zwykle w poniedziałek po oktawie Bożego Ciała  gromadzili się strzelcy w kościele skąd udawali się na strzelnicę, gdzie przez trzy dni odbywały się zawody strzeleckie do kura. Kto ustrzelił skrzydła, łeb i ogon kura  dostawał półmisek cynowy z wyobrażeniem tychże części, kto zaś w same piersi kura trafił, ten wśród ogólnej radości wielkim ptasim lub królem kurkowym był mianowany i prowadzony triumfalnie do centrum miasta. Urząd króla piastował przez cały rok, korzystając z licznych przywilejów takich jak sprowadzanie towarów w tym również wina z zagranicy za co był zwolniony od płacenia cła.
Te czasy już minęły, a Bractwo Strzeleckie  przechodząc różne koleje  losu, tak jak toczyła się historia Rzeczypospolitej, za każdym razem wznawiało swoją działalność. Bardzo aktywnie   działało w Ujściu w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Wtedy też Bractwo miało własną strzelnicę, która mieściła się na terenie zajętym obecnie przez ujskie gimnazjum. Przez okres II wojny światowej i później działalność bractwa była zawieszona, dopiero 21 września 1999 roku na spotkaniu członków założycieli, w którym uczestniczyło 21 Braci dokonano wyboru komitetu założycielskiego w skład którego weszli :
Jerzy Koźma – przewodniczący
Piotr Górzny – członek
Władysław Stegmann – członek
     Dnia 7 marca 2000 roku decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu Bractwo Strzeleckie w Ujściu zostało zarejestrowane, a już 31 marca 2000 roku na pierwszym Walnym Zebraniu wybrany został Zarząd, którego Prezesem do dnia dzisiejszego jest Jerzy Koźma. Obecnie Bractwo liczy 23 członków.
      Po raz pierwszy  reaktywowane  Bractwo Strzeleckie w Ujściu zaprezentowało się mieszkańcom Ujścia w dniu 1 września 2002 roku. W tym dniu do Ujścia przyjechali  Bracia Strzelcy z Gołańczy, Szamocina, Piły, Czarnkowa, Margonina, Śremu, Murowanej Gośliny, Chodzieży, Zbąszynka, Jarocina, Opalenicy, Mosiny, Puszczykowa, Żerków i dwa bractwa z Poznania. Punktualnie o godzinie 10oo wmaszerowali do kościoła na uroczystą Mszę św., którą odprawił ksiądz Marian Kozłowski. Po Mszy Św.  Odbyła się uroczystość pod obeliskiem na Placu Wiosny Ludów w Ujściu. Wszystkich zebranych powitał Jerzy Koźma Prezes Bractwa Strzeleckiego w Ujściu, następnie głos zabrał Adam Gołembowski w-ce Prezes Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP i Paweł Przychodniak – strzelmistrz Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP, a zarazem II rycerz Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP.
Wiązanki kwiatów złożyli : Jerzy Boruczkowski z  Mosiny – Król Okręgu Poznań , Andrzej Szulc – Król Żniwny 2000/2001 z Ujścia, Leszek Spytek – Król Kurkowy z Ujścia, Bractwo Mosińsko Puszczykowskie i Adam Gołębowski Prezes Okręgu Poznań. Następnie Władysław Stegmann podpalił lont dokonując honorowego wystrzału z armatki.

          


  • Rok 2003 Zdjęcie z 2003 roku
  • Rok 2005 Zdjęcie z 2005 roku